โจ๊ก อยากรู้ไหมว่าโจ๊กที่กินทุกเช้า มาจากไหน ?

โจ๊ก อยากรู้ไหมว่าโจ๊กที่กินทุกเช้า มาจากไหน ?

โจ๊ก เป็นข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้ปลายข้าวต้มจนเละ นิยมรับประทานกันในหลายประเทศในเอเชีย ในบางวัฒนธรรมจะรับประทานโจ๊กเป็นอาหารเช้าหรืออาหารมื้อค่ำแทนอาหารหลักในบางมื้อ ส่วนเทศกาลวันตรุษจีนจะมีข้อห้ามกินโจ๊กเพราะการกินโจ๊กวันตรุษจีนเหมือนกับการขัดขวางไม่ให้ตัวเองร่ำรวยเนื่องจากคนจนจะนิยมกินโจ๊ก โจ๊กยังสามารถทำได้ในหม้อธรรมดาหรือหม้อหุงข้าว

โจ๊ก

คำว่า congee ในภาษาอังกฤษน่าจะมีความเป็นไปได้ว่ามาจากคำในภาษาดราวิเดียน คำว่า kanji  และเว็บสเตอร์ดิกชันนารี ระบุว่าคำว่า Congee มาจากอินเดีย  ส่วนคำว่า โจ๊ก ในภาษาไทย เลียนเสียงมาจากภาษาจีนกวางตุ้ง จ๊ก (粥 zuk1)  บ้างก็ว่ามาจากคำว่า ล่าปาเจี๋ย (腊八节) ซึ่งแปลว่า “เทศกาลลาป่า” อันเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณ PGSLOT ตั้งแต่ยุคสามราชาห้าจักรพรรดิ (2852 ก่อนคริสตกาล ถึง 2070 ก่อนคริสตกาล) ซึ่งเป็นการล่าสัตว์เพื่อบูชาบรรพบุรุษและเทพเจ้า

ตามคติของพุทธศาสนาแบบมหายานของจีน เล่าว่า เจ้าชายสิทธัตถะขณะกำลังบำเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งสลบไป หญิงเลี้ยงวัวคนหนึ่งมาพบเข้าได้นำอาหารที่ติดตัวมาผสมกับนมวัวรวมกับผลไม้ป่าหลายชนิดป้อนให้เจ้าชายสิทธัตถะให้รับประทานจนกระทั่งฟื้นคืนสติ และได้ตรัสรู้ในคืนนั้นสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจีน ในยุคราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 ถึง ค.ศ. 1644) เล่ากันว่าจูหยวนจาง

ปฐมจักรพรรดิขณะยังมีสถานะเป็นสามัญชน เป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นมาก วันหนึ่งได้ขุดรูหนูเพื่อจับหนูกิน แต่ได้ไปพบข้าวฟ่างและธัญพืชหลายชนิด จึงนำมาต้มรวมกัน เรียกว่า ล่าปาโจว (腊八粥; แปลว่า ข้าวต้มล่าปา) ในประเทศไทยบางพื้นที่ออกเสียงคำว่า “โจว” (节) เพี้ยนเป็น “โจ๊ก” จนกลายมาเป็นโจ๊กดังในปัจจุบัน 

 โจ๊กเมนูยอดฮิตมื้อเช้า 

เป็นอาหาร ที่รับประทาน ง่าย ย่อยสะดวก ไม่ว่าเด็ก หรือ คนแก่ และสามารถหาซื้อง่าย โจ๊กมีต้นกำเนิดมาเป็นระยะเวลา 2,000 ปีแล้ว เป็นหนึ่งตำรับ อาหาร ที่ชาวจีนได้สร้างชื่อไว้ในทำเนียบอาหาร โดยใน ตำราหนึ่งระบุว่าฮ่องเต้หวงตี้ ปฐมจักรพรรดิของจีน ตั้งแต่พุทธศักราช 323 พระองค์ ถือ เป็นต้นกำเนิดชนชาติจีนทั้งมวล คือ บุคคลแรก ที่ทรงทำ อาหารประเภทโจ๊ก ด้วยการใส่ข้าวฟ่างเป็นส่วนผสม ซึ่งอาจ เป็นบันทึกครั้งแรก ที่พูดถึงการทำโจ๊ก

ซึ่งหมายถึง การต้มข้าว ด้วยน้ำจำนวนมาก และ ยังมีบันทึกเช่นกันว่า สมัยราชวงศ์ชิง แผ่นดินฮ่องเต้หย่งเจิ้น คศ.1722-1735 เกิดภัยแล้งคุกคามครั้งใหญ่ ฮ่องเต้หย่งเจิ้น ให้ทางการทำโจ๊ก แจกจ่ายให้ราษฎรผู้อดอยาก แต่เจ้าหน้าที่ คอร์รัปชั่น โกงข้าวไว้ ส่วนหนึ่งและเติมน้ำลงไปมาก ๆ เมื่อหย่งเจิ้น ทรงทราบเรื่องได้ทรงบัญญัติ มาตรฐานการต้มโจ๊กว่า ต้องมีความข้นมากพอ ที่เมื่อปักตะเกียบลงไป ตะเกียบยังคงตั้งตรงอยู่ได้

การปรุงโจ๊ก จึงถือว่าเป็นศิลปะ การทำอาหารของชาวจีนทีเดียว  แต่คำสั่ง ของหย่งเจิ้นหา ใช่มาตรฐานของการปรุงโจ๊กไม่ หยวนเหมยปราชญ์สมัยราชวงศ์ชิง บรรยายมาตรฐาน การปรุงโจ๊กว่า โจ๊กที่มีน้ำมากเกินไปและข้าวที่น้อยเกินไปไม่จัดว่าเป็นโจ๊กที่เยี่ยมยอด โจ๊กที่มีข้าวมากเกินไปแล น้ำน้อยไปก็ไม่จัดว่าเป็นโจ๊กที่เยี่ยมยอด ได้เหมือนกัน หากกล่าวถึงโจ๊กที่เยี่ยมยอดสัดส่วนของน้ำและข้าวต้องระวังให้สมดุลกัน น้ำ และ ข้าวต้องประสาน เป็นเนื้อเดียวกัน            

ปัจจุบันโจ๊กเป็นอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมมากในทางตอนใต้ของจีน ชาวจีนในมณฑลกวางตุ้งได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการปรุงโจ๊ก และฮ่องกงซึ่งรับวัฒนธรรมอาหารกวางตุ้งมาเต็มที่ ฮ่องกงเป็นดินแดนแรกของชาวจีนที่เปิดประตูรับชาวตะวันตก ในขณะที่ขาวตะวันตกนำความรุ่งเรืองทางธุรกิจมาให้ ฮ่องกงก็มอบวัฒนธรรมอาหารจีนตำรับกวางตุ้งให้ชาวตะวันตกได้รู้จัก  หนึ่งในนั้นคือโจ๊ก โดยเฉพาะคนไทย ถ้าเอ่ยชื่อโจ๊กฮ่องกงเป็นชื่อที่รับประกัน ได้ถึงความอร่อย

สรุปได้ว่าโจ๊กเป็นอาหารประจำถิ่นของหลายประเทศในเอเชีย รับประทานตั้งแต่ชาวญี่ปุ่นจนถึงชาวอินเดีย ไม่ว่าจะกินเป็นอาหารเช้า อาหารว่าง  อาหารมื้อเที่ยง ช่วยสร้างความอบอุ่นให้ช่องท้องและง่ายในการย่อย  การกินโจ๊กกับผักหรือเนื้อสัตว์ชนิดใดก็เป็นความนิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ แม้นิยมเป็นอาหารเช้า แต่ร้านที่มีฝีมือในการปรุงโจ๊กหลายร้านก็เปิดขายกันตลอดทั้งวัน

“โจ๊ก” 

 มีการปรุงกันมาอย่างยาวนานก่อนประวัติศาสตร์จีนจะมีการบันทึกเรื่องข้าว ในตำรา The Zhou Book ระบุเอาไว้ว่า ฮ่องเต้หวงตี้ (ปฐมจักรพรรดิของจีนตั้งแต่ พ.ศ.323  พระองค์ถือเป็นต้นกำเนิดชนชาติจีนทั้งมวล) คือบุคคลแรกที่ทำอาหารประเภทนี้โดยการผสมข้าวฟ่างลงไปเป็นส่วนผสม ซึ่งอาจเป็นบันทึกครั้งแรกที่พูดถึงเรื่องโจ๊กว่าเป็นการต้มข้าวด้วยน้ำจำนวนมาก

ในสมัยราชวงศ์ชิง แผ่นดิน ฮ่องเต้หย่งเจิ้น (ค.ศ.1722-1735) ได้มีการจับจ่ายโจ๊กแก่ราษฎร เนื่องจากเกิดภัยแล้งคุกคามครั้งใหญ่ แต่เกิดการคอรัปชั่นขึ้นโดยการโกงข้าวและใส่น้ำลงไปมากๆ แทนในโจ๊ก เมื่อฮ่องเต้ทรงทราบจึงได้บัญญัติการต้มโจ๊กว่าต้องมีความข้นมากพอจนปักตะเกียบลงไปแล้วตะเกียบตั้งตรงไม่ล้ม

โจ๊กไม่ใช่อาหารที่ปรุงแบบง่าย แต่ต้องใช่ศิลปะในการทำอาหาร โดยเคยมีนักปราชญ์สมัยราชวงศ์ชิง นามว่า หยวน เม่ย (Yuan Mei) เคยกล่าวไว้ว่า

“โจ๊กที่มีน้ำมากเกินไปและข้าวที่น้อยเกินไป ไม่จัดว่าเป็นโจ๊กที่เยี่ยมยอด โจ๊กที่มีข้าวมากเกินไปและน้ำที่น้อยเกินไปก็ไม่จัดว่าเป็นโจ๊กที่เยี่ยมยอด ได้เหมือนกัน หากจะกล่าวถึงโจ๊กอันเยี่ยมยอด สัดส่วนระหว่างน้ำและข้าวต้องระมัดระวังให้สมดุลกัน น้ำและข้าวต้องประสานเป็นเนื้อเดียวกัน“

น้ำ 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการปรุงโจ๊กก็สำคัญไม่แพ้กัน ไป๋ จู ยี่ (Bai Ju Yi) นักกวีที่มีชื่อเสียงในอดีตของจีนเคยกล่าวไว้ว่า น้ำที่ใช้ต้มโจ๊กต้องมีคุณภาพที่ต้องเข้มงวดในการเลือกใช้อย่างยิ่ง โดยใช้น้ำของฝนแรกในฤดูใบไม้ผลิ , น้ำจากหิมะในช่วงกลางฤดูหนาวซึ่งมีสรรพคุณทางยา

ความร้อน 

อีกสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ในการปรุงคือความร้อนในการปรุง หากใช้ไฟต่ำไปโจ๊กจะไม่มีกลิ่นหอม แต่ถ้าไฟแรงเกินก็จะขาดกลิ่นหอมไปเช่นกัน

โจ๊ก นับว่าเป็นอาหารเข้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยชาวจีนในมณฑลกวางตุ้งมีชื่อเสียงในความเชี่ยวชาญในการปรุงโจ๊กเป็นอย่างมาก ซึ่ง “ฮ่องกง” ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับวัฒนธรรมอาหารกวางตุ้งมา

ฮ่องกง เป็นดินแดนทางการค้าซึ่งเป็นดินแดนของชาวจีนที่เปิดให้ชาวตะวันตกเข้ามา และได้สอนอาหารชนิดนี้ให้ชาวตะวันตกได้รู้จัก และมีชื่อ “โจ๊กฮ่องกง” ตามมา

ชาวตะวันตกเรียกอาหารประเภทโจ๊กว่า Congee (คอนจี) โดยคำนี้มีที่มาจากคำว่า “คันจิ” (kanji) ของชาวทมิฬในภาษาอินเดีย ซึ่งมีความหมายว่าการต้มข้าวนั่นเอง

ในหลายๆประเทศก็มีอาหารประเภทโจ๊กอยู่โดยเฉพาะในเอเชีย แต่เรียกต่างกันไปทั้งในอินโดนีเซีย,ญี่ปุ่น, เกาหลี รวมทั้งในประเทศไทยเอง

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม เกมสามก๊ก มุโซ Dynasty Warriors 9 (Shin Sangoku-musou 8)

JOKER GAMING

การเล่นเกมกับ JOKER GAMING นั้นเป็นเรื่องที่น่าพอใจและมีความปลอดภัย เล่นเกมและเสี่ยงโชคไปอย่างไร้กังวลด้วยเกมสล็อตสุดฮิตมากกว่า 50 เกมของ JOKER GAMING การเดิมพันกับ JOKER GAMING กำลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมของคุณ! จ่ายสูงสุดต่อบิล 500,000 บาท

จุดเด่นของ 918kiss

มีเกมส์ให้เลือกมากมาย ท่านสามารถเลือกเล่นในเกมส์ที่ท่านสนใจ หรือชื่นชอบ อาทิ เกมส์ยิงปา รูเร็ตล สล็อตออนไลน์ เมนูใช้งานง่าย มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกใช้ตามความต้องการ รางวัลวัลโบนัลแตกบ่อย ยอดจ่ายสุงสุดถึงหลักล้าน   สมัครง่าย ฝากเงิน ถอนเงินง่าย ด้วยระบบอัตโนมัติตัวเอง  

918 kiss เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ (slot online) เราคือตัวแทน ผู้นำการให้บริการสล็อตออนไลน์ รายเดียวในประเทศไทย ไม่ผ่านตัวแทนได้รับการรับรองมาตรฐาน ทางเลือกใหม่สำหรับนักพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ แหล่งรวบรวมเกมส์สล็อตออนไลน์มากมาย เล่นง่ายสะดวกสบาย เพียงโหลดแอพพิเคชั่น และสมัครกับเรา ก็สามารถเล่น 918kissได้ ฝากเงิน-ถอนเงิน อัตโนมัติรวดเร็ว ด้วยระบบออโต้ 3 นาทีเท่านั้น